English

VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE!

Nachádzate sa na začiatku cesty, ktorá Vás zavedie do sveta zdravia a účinných metód prírodného liečiteľstva. Princípy a zákony zdravia a liečenia stanovil Ten, ktorý stvoril človeka. Rozsiahle vedecké výskumy a ľudská prax v priebehu storočí potvrdili tieto zásady fyzického, mentálneho, emocionálneho a duchovného zdravia.


Inštitút prírodnej medicíny (IPM) ponúka širokú škálu príležitostí pre osobné sebazdokonalenie, ako aj pre profesionálnu lekársku prax. Naším cieľom je, aby sme cez štúdium prírodnej medicíny podnietili záujemcov ku kreativite, rozpoznaniu veľkých príležitostí, ktoré prírodná medicína ponúka, a aby po úspešnom absolvovaní štúdia vedeli nadobudnuté poznatky a znalosti zúročiť nielen pre seba, ale aj pre iných. Náš dynamický vzdelávací program je navrhnutý tak, aby splnil neustále sa meniace potreby našich študentov a záujemcov o štúdium.

V každom z našich vzdelávacích programov sa dozviete, že je dôležité pristupovať k ľuďom ako k priateľom, nie ako k pacientom. Dozviete sa tiež, že je dôležité hovoriť o zdraví a jeho pokroku, a nie o chorobe. Naším prianím je umožniť ľuďom, aby boli strojcami svojho zdravia a mali poznatky o tom, čo je pre nich a ich zdravie prospešné.

Ďakujeme Vám, že sa zaujímate o štúdium prírodnej medicíny. Dúfame, že Vám budeme môcť byť nápomocnými pri Vašej túžbe po vedomostiach prírodnej medicíny, pri výučbe a pri jej klinickom aplikovaní. Ste vítaní stať sa spolupracovníkmi a študentmi nášho inštitútu. Náš tím je Vám k dispozícii k splneniu Vašich ambícií v oblasti prírodného liečiteľstva.


Dr. Miroljub Petrović, Ph.D.
Riaditeľ