English

BAKALÁR PRÍRODNÝCH MEDICÍNSKYCH VIED (B.S.)

Tento študijný program predstavuje všeobecný prístup k najdôležitejším oblastiam konvenčnej a prírodnej medicíny. Konvenčná anatómia, fyziológia a procesy rôznych ochorení sú prezentované, okrem iného, s cieľom pochopenia, že mnohé dnešné choroby sú spôsobené nezdravým životným štýlom.
V tomto programe sa študenti naučia, ako zaviesť pozitívne zmeny do správneho životného štýlu, a to ako u seba, tak aj u iných. Študenti budú mať tiež príležitosť dozvedieť sa o prírodných liečebných terapiách, vrátane hydroterapie, fyzioterapie, použitia liečivých rastlín a mnohé iné.


SKÚŠKY PRE PROGRAM B.S.

Skúška Názov predmetu
IPM 01 Koncepcia prírodnej medicíny
IPM 02 Zdravá výživa
IPM 03 Anatómia, prvá časť
IPM 04 Anatómia, druhá časť
IPM 05 Fyziológia, prvá časť
IPM 06 Fyziológia, druhá časť
IPM 07 Patológia, prvá časť
IPM 08 Patológia, druhá časť
IPM 09 Patológia, tretia časť
IPM 10 Metódy prírodnej liečby, prvá časť
IPM 11 Metódy prírodnej liečby, druhá časť
IPM 12 Použitie liečivých rastlín
IPM 13 Hydroterapia
IPM 14 Prírodná liečba depresie
IPM 15 Liečba Diabetes mellitus prírodným spôsobom
IPM 16 Surová rastlinná strava a liečba
IPM 17 Výživa detí
IPM 18 Prírodný spôsob liečby zraku
IPM 19 Príprava zdravej výživy
IPM 20 Základy religionistiky