English

DOKTOR PRÍRODNEJ MEDICÍNY (N.D.)

Požiadavkou na zápis na štúdium tohto študijného programu je úspešné absolvovanie magisterského štúdia na tejto alebo na niektorej inej súvisiacej fakulte. Program zahŕňa zlepšenie vedomostí získaných na bakalárskom a magisterskom stupni, s osobitným dôrazom na niektoré špecifické oblasti prírodného liečenia, ako aj na najťažšie problémy konvenčnej medicíny.


SKÚŠKY PRE PROGRAM N.D.

Skúška Názov predmetu
IPM 31 Čínsky výskum
IPM 32 Zázrak imunitného systému
IPM 33 Emulgátory
IPM 34 Geneticky modifikované potraviny
IPM 35 Očkovanie
IPM 36 Lieky konvenčnej medicíny
IPM 37 Problémy modernej psychiatrie
IPM 38 Detoxikácia
IPM 39 Liečba pôstom
IPM 40 Výživa a ekológia
IPM 70 Dizertačná práca