English

KONTAKT

Kontakt s Inštitútom prírodnej medicíny môžete nadviazať:

E-mailom:
kontakt@institutpm.sk


Telefonicky:
U.S.A.: +(1) 631-403-0979
Srbsko: +(381) 062-389-039
Izrael: +(972) 52-486-3432


Písomným listom na adresu:
8786 116th street # A 11
Richmond Hull, New York 11418
U.S.A.