English

PROGRAMY KURZOV

Zápis na kurzy je možný počas celého roka, pripomíname, že pre prijatie je potrebné spĺňať podmienky k zápisu. Program kurzov začína prijatím učebných materiálov a tematických okruhov (obsah učiva, ktorý je potrebné zvládnuť), ktoré vám budú odoslané ihneď po zaplatení školného poplatku.

Skúšky sa vykonávajú výhradne on-line (písomnou formou), doba štúdia je neobmedzená – plne závisí od študenta – po absolvovaní všetkých skúšok, je na adresu študenta odoslaný certifikát o úspešnom ukončení kurzu, ktorý môže byť vydaný buď v rodnom alebo anglickom jazyku.
Skúšky sa absolvujú tak, že študent ku každej skúške dostáva dva Word dokumenty – v jednom sa nachádzajú skúšobné otázky, zatiaľ čo do druhého (tzv. odpoveďový hárok) sa zapisujú odpovede. Taktiež, študenti dostávajú ku každej skúške učebnice v elektronickej podobe (pdf). Neexistujú prednášky, ale študenti sa pripravujú na skúšky z učebníc, z ktorých sú zostavované testové otázky a následne vyplnený odpoveďový hárok odosielajú na e-mail fakulty. Väčšina skúšok sa pozostáva z dvoch častí.


Inštitút prírodnej medicíny ponúka nasledujúce kurzy:

NUTRICIONISTA (CNC)
(Certified Nutritional Cancelor)
BYLINKÁR (CHNM)
(Cetrified Herbalist in Natural Medicine)