English

MAGISTER PRÍRODNÝCH MEDICÍNSKYCH VIED (M.S.)

Požiadavkou na zápis na štúdium tohto študijného programu je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia na tejto alebo na niektorej inej súvisiacej fakulte. Program zahŕňa zlepšenie vedomostí získaných na bakalárskom stupni, ako aj oboznámenie sa s procedúrou liečby rakoviny, techník pre zlepšenie mentálneho zdravia a iné.


SKÚŠKY PRE PROGRAM M.S.

Skúška Názov predmetu
IPM 21 Novodobé choroby a životný štýl, prvá časť
IPM 22 Novodobé choroby a životný štýl, druhá časť
IPM 23 Vírusy a novodobé choroby
IPM 24 Rakovina a vyliečenie
IPM 25 Hnedé nápoje
IPM 26 Duševné zdravie
IPM 27 Pozadie špiritizmu a falošných vyliečení
IPM 28 Problémy mystickej medicíny
IPM 29 Medicína a religionistika
IPM 30 Metodológia vedeckého výskumu
IPM 60 Diplomová práca