English

NUTRICIONISTA (CNC)

Tento kurz zahŕňa oblasti výživy a základných princípov zdravého životného štýlu. Program kurzu je prezentovaný, okrem iného, s cieľom pochopenia, že mnohé dnešné choroby sú spôsobené nezdravou výživou.
Na tomto kurze sa študenti naučia, aké sú problémy globalizácie potravinárskeho priemyslu, ako zaviesť pozitívne zmeny v oblasti výživy, a to ako u seba, tak aj u iných a pod.


SKÚŠKY PRE KURZ NUTRICIONISTA:

Skúška Názov predmetu
IPMN 01 Koncepcia prírodnej medicíny
IPMN 02 Zdravá výživa, prvá časť
IPMN 03 Zdravá výživa, druhá časť
IPMN 04 Potravinové aditíva
IPMN 05 Škodlivé potraviny
IPMN 06 Surová rastlinná strava a liečba
IPMN 07 Detoxikácia
IPMN 08 Výživa detí
IPMN 09 Rakovina a vyliečenie
IPMN 50 Záverečná práca