English

O NÁS

Inštitút prírodnej medicíny (IPM) / The Institute for Natural Medicine (INM) je súčasťou The Center for Natural Studies (CNS) so sídlom v Spojených štátoch. Naším zámerom je poskytovať vzdelávanie a ďalšie služby, ktoré sú v súlade so stanovenými prírodnými zákonmi zdravia. Veríme, že ponúkaný program umožní záujemcom, aby spoznali a naučili sa ovládať princípy a techniky, ktoré podporujú vývoj kompletného ľudského bytia - tela, mysle a ducha. Naším zámerom je vytvoriť stále rastúcu sieť zdravotníckych pracovníkov a spolupracovníkov, ktorí budú poskytovať najlepšie možné vzdelanie pre ďalších záujemcov o štúdium.

The Center for Natural Studies bol založený v roku 2004 v Sacramente, Kalifornia, USA. Koncom roka 2008 začala realizácia otvorenia IPM-a. Od začiatku 21. storočia dochádzalo k výraznej explózii záujmu ľudí práve o metódy prírodnej liečby, s čím súviselo aj založenie IPM-a, ktorý vznikol ako reakcia na veľký záujem. Od roku 2014 pôsobí CNS aj na území Slovenska, otvorením pobočky Inštitútu prírodnej medicíny v slovenskom vyučovacom jazyku.


Zvolené sú kvalitné vzdelávacie materiály a metódy, v spolupráci s poprednými svetovými odborníkmi v oblasti medicíny, a to všetko s cieľom kvalitného uspokojovania potrieb našich študentov a záujemcov o štúdium. CNS so svojimi pobočkami v takmer všetkých štátoch bývalej Juhoslávie sa stal jednou z popredných inštitúcií na Balkáne v podpore zdravia a kvalitného životného štýlu. Publikované sú desiatky kníh a video materiály od špičkových svetových odborníkov v oblasti medicíny a v súlade s novými objavmi sa zoznam publikácií priebežne aktualizuje.

V súlade s technologickým pokrokom, ktorý sprevádza modernú dobu sa naše úsilie zameriava na rozšírenie metód kvalitnejšieho vzdelávania a zabezpečenia prístupu k najdôležitejším informáciám v oblastiach vzťahujúcich sa k medicíne. Náš záväzok k umeniu zdravého životného štýlu a prírodného liečiteľstva nás robí schopnými a pripravenými splniť aj tie najnáročnejšie výzvy, ktoré pred nás kladie moderná medicínska prax v oblasti vzdelávania a poskytovania služieb.