English

ŠKOLNÉ

Ceny a možnosti platenia školného pre študijné programy fakulty IPM sú uvedené v tabuľkách. Platbu je možné uhradiť zaplatením plnej sumy naraz (pričom je študentovi poskytnutá zľava vo výške 10%), v troch splátkach alebo existuje aj možnosť úhrady každej skúšky samostatne.

Štúdijine programy Cena
Bakalár prírodných medicínskych vied (B.S.) 950€
Magister prírodných medicínskych vied (M.S.) 1100€
Doktor prírodnej medicíny (N.D.) 1250€

Úhrada školného s 10% zľavou Cena
Bakalár prírodných medicínskych vied (B.S.) 855€
Magister prírodných medicínskych vied (M.S.) 990€
Doktor prírodnej medicíny (N.D.) 1125€

Úhrada každej skúšky samostatne Cena
Bakalár prírodných medicínskych vied (B.S.) 60€
Magister prírodných medicínskych vied (M.S.) 140€
Doktor prírodnej medicíny (N.D.) 150€

Úhrada školného v splátkach
(B.S.) 1. pri zápise 2. po absolvovaní
šiestich skúšok
3. po absolvovaní
trinástich skúšok
Cena: 350€ 300€ 300€
(M.S.) 1. pri zápise 2. po absolvovaní
piatich skúšok
3. pred vypracovaním
diplomovej práce
Cena: 400€ 350€ 350€
(N.D.) 1. pri zápise 2. po absolvovaní
piatich skúšok
3. pred vypracovaním
dizertačnej práce
Cena: 450€ 400€ 400€


Cena školného pre kurzy Nutricionista a Bylinkár je 400€. Platbu je možné uhradiť zaplatením plnej sumy naraz (pričom je študentovi poskytnutá zľava vo výške 10%), v dvoch splátkach alebo existuje aj možnosť úhrady každej skúšky samostatne.

Kurzy Cena
Nutricionista (CNC) 400€
Bylinkár (CHNM) 400€

Úhrada školného s 10% zľavou Cena
Nutricionista (CNC) 360€
Bylinkár (CHNM) 360€

Úhrada každej skúšky samostatne Cena
Nutricionista (CNC) 60€
Bylinkár (CHNM) 60€

Úhrada školného v splátkach
Nutricionista (CNC) 1. pri zápise 2. po absolvovaní
piatich skúšok
Cena: 200€ 200€
Bylinkár (CHNM) 1. pri zápise 2. po absolvovaní
piatich skúšok
Cena: 200€ 200€