English

HERBALISTA (CHNM)

Tento kurz zahŕňa oblasti výživy a základných princípov zdravého životného štýlu, s osobitným dôrazom na použitie liečivých rastlín. Program kurzu je prezentovaný, okrem iného, s cieľom pochopenia účinných látok liečivých rastlín a ich vplyvu na ľudský organizmus.
Na tomto kurze sa študenti naučia, ako zaviesť pozitívne zmeny v živote, tiež všetko o zbere, sušení, uskladovaní, pestovaní, príprave a použití liečivých rastlín.


SKÚŠKY PRE KURZ HERBALISTA:

Skúška Názov predmetu
IPMH 01 Koncepcia prírodnej medicíny
IPMH 02 Zdravá výživa
IPMH 03 Liečivé rastliny, prvá časť
IPMH 04 Liečivé rastliny, druhá časť
IPMH 05 Použitie liečivých rastlín, prvá časť
IPMH 06 Použitie liečivých rastlín, druhá časť
IPMH 07 Liečivé stromy a kríky
IPMH 08 Pestovanie liečivých a koreninových rastlín
IPMH 09 Detoxikácia
IPMH 50 Záverečná práca